Photo Inner pages

אודות

המרחב האסיאני היא תוכנית לימודים מובנית לתארים מתקדמים (מ.א. ודוקטורט). זו תוכנית משותפת לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת חיפה הממומנת על קרן יד הנדיב, המועצה להשכלה גבוהה ושתי האוניברסיטאות. אנו מקדמים תפישה אינטלקטואלית וחינוכית הרואה ביבשת אסיה רצף של ציביליזציות והמתמקדת בקשרים ובתהליכים חוצי-איזורים בין ובקרב חברות, תרבויות, ומדיניות אסיאניות, וכן בקשרים בין אסיה ויבשות אחרות, לאורך ההיסטוריה ועד עצם היום הזה. העושר התרבותי של החברות באיזור נרחב זה, המשתרע מאגן הים התיכון במערב ועד לים סין במזרח, וממונגוליה בצפון ועד לתת היבשת ההודית בדרום, מעניק לתוכנית עומק ורוחב יוצאי דופן.

תוכנית המרחב האסיאני משלבת מגוון רחב של דיסציפלינות וחוגים במדעי הרוח, מדעי החברה ומשפטים, כגון לימודי אסיה, לימודי המזרח התיכון והאסלאם, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, לימודי תרבות, ספרות, היסטוריה, מדעי הדתות, פילוסופיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, ועוד. תוכנית הלימודים שלנו כוללת שיעורים וסמינרים שעוצבו באופן ייחודי עבור המרחב האסיאני, כגון שיעורי ליבה מרובי מורים ומגוון רחב של סמינרים יעודיים העוסקים בנושאים חוצי-איזורים ובין-תרבותיים אשר כל אחד מהם נלמד בדרך כלל על ידי שני חוקרים בעלי שם בינלאומי. בנוסף, המשתתפים בתכנית לוקחים חלק באירועי העשרה רבים, כגון סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, כנסים אקדמיים יעודיים, קורסים אינטנסיביים על ידי מרצים מובילים מחו"ל, ופעם בשנה רטריט    (retreat)  אקדמי.

המרחב האסיאני היא תוכנית בינלאומית ופתוחה גם לסטודנטים מחוץ לישראל. שפת ההוראה היא אנגלית או עברית בהתאם להרכב המשתתפים. התוכנית מעניקה מלגות תחרותיות לתלמידי מ.א. ומלגות קיום נדיבות לתלמידי דוקטורט.